rilif box

SKOJARZONE DZIAŁANIE

mentolu i ibuprofenu

POLECANY NA OSTRE BÓLE1

zwichnięcia, skręcenia, opuchnięcia

SCHŁADZA

miejsce bólu

ZMNIEJSZA

obrzęk

POTRÓJNE DZIAŁANIE

przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe

1) Na podstawie Charakterystyki produktu leczniczego Dip Rilif.

GDZIE CZUJESZ OSTRY BÓL? >

Poznaj zalety skojarzonego działania

DIP Rilif

IBUPROFEN

DZIAŁANIE GŁĘBOKIE

Działa przeciwbólowo
i przeciwzapalnie
bezpośrednio
w miejscu dolegliwości

MENTOL

DZIAŁANIE POWIERZCHOWNE

Działa znieczulająco
na poziomie zakończeń
nerwowych na skórze

Gdzie czujesz ostry ból?

KONTAKT

JEŻELI MASZ PYTANIA TO CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

Imię

Administratorem Twoich danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. 17 Stycznia 45D („EGIS”), kontakt: gdpr@egis.pl. EGIS przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do żądania od EGIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.